DELA

Ökning på hotellen

10 442 övernattningar på hotellen registrerades i oktober på Åland. Det är en ökning med nio procent jämfört med oktober ifjol, enligt statistik sammanställd av Åsub. Siffrorna har samlats in från 15 hotell, i oktober utnyttjades 25 procent av hotellens totala kapacitet.

Sammanlagt i år har hotellen haft 200 900 övernattningar, jämfört med 2016 är det en ökning med tre procent. (jo)