DELA

Oklart varför Savoyägare inte vill sälja

Som Nya Åland redogjorde för i onsdagens tidning vill en av sammanlagt nio delägare i Bio Savoy inte gå med på att sälja fastigheten på de villkor som de andra är redo att acceptera. Den nionde delägaren, Jessica Johansson, vill själv inte kommentera ärendet.
Inte heller juristen Ulf Andersson, som sköter ärendet i egenskap av god man, vill svara på frågor om hur denna tvist ska lösas. (la)