DELA

Oklart vad Tehy-höjning innebär för ÅHS

De finländska Tehymedlemmarnas löneförhöjning blir 22–28 procent räknat för de kommande fyra åren.
Vad detta har för inverkan på ÅHS-budgeten är ännu för tidigt att säga.
Tehy på Åland, alltså de åländska sjukskötarna, har eget avtal. men, säger Tehys åländske organisationssekreterare Jörgen Erlund, allt sedan begynnelsen har det funnits en principöverenskommelse mellan parterna att grunden för förhandlingarna om det åländska avtalet läggs via riksavtalet.
– Vi räknar fortsättningsvis med samma förhöjning och förmåner här som i riket, säger Jörgen Erlund.
Både i riket och på Åland gick Tehyavtalet ut den 30 september. Sedan dess har de åländska facken ägnat tiden åt att gå igenom de yrkanden som kommit via facken. De andra facken har också lämnat öppet i väntan på riksavtalen.
– Även vi har gått igenom våra specifika krav, säger han.
Också förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström har läst i rikspressen att procentförhöjningen kan bli minst 20 procent. På eftermiddagen kom uppgifterna om att det rör sig om 22–28 procent på fyra år.
– Det går inte att säga vad det innebär för Åland och ÅHS förrän vi vet hur procenten fördelas på de olika åren. Men så mycket vet vi nog redan nu att den tvåprocentiga, allmänna höjning som finansavdelningen bad oss räkna med i budgeten för nästa år överskrids rejält.
Enligt rikspressen har statens finansminister Jyrki katainen (saml) lovat att staten ska stöda kommunerna så att de klarar av att betala löneförhöjningarna. (ao)