DELA
Foto: Nato pressbild

Oklart om lagtinget ska ge Nato-avtalet sitt bifall

Det är ännu oklart om det behövs lagtingets bifall för att Finland ska kunna ansluta sig till Nato, men det finns tid att inhämta bifall senare. Det kommer fram i det utlåtande som Ålands landskapsregering fått ge om utkastet till lagförslaget om att Finland ska ansluta sig till Nato.