DELA

Oklart när Viking Mariella flaggas om

Datumet för omflaggningen av Mariella till italiensk flagg är ännu inte fastslaget. Ett alternativ var att lägga upp fartyget till dess att processen är klar, varvid omflaggningen skulle ske utan att någon från Viking Line var närvarande.

– Men det har idag förändrats så att vi kommer troligen att ha befäl ombord tills omflaggningen då fartyget eventuellt behöver kunna flyttas, säger Viking Lines tekniska chef Ulf Hagström till Nya Åland på fredagen. (ss)