DELA

Oklarheter kring avloppsanslutning

JOMALA. Det finns fortfarande oklarheter kring avloppsåtgärderna i Jomala kommun. Kommunstyrelsens vice ordförande Birgitta Sirén (ob) skriver i ett initiativ till kommunstyrelsen att det i planen måste finnas uppgifter om hur många fastigheter som måste åtgärda avloppen och en karta över de stamledningar som i dag går att koppla in sig på.
Hon skriver också att det är underligt att landskapet och kommunen subventionerar 128 fastigheter, medan övriga måste betala allt själv. ”Detta kan ändå inte vara kommunens syn på rättvisa”, skriver Sirén och anser att anslutningsavgiften måste justeras.
Kommunstyrelsen konstaterar att fullmäktige på nytt kommer att få ta ställning till principerna för utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet. (as)