DELA

Oklar framtid för Eckerö golf

Intresset från utomstående att ta över driften av Eckerö Golf ab:s golfanläggning har varit svagt skriver styrelsen för bolaget i ett pressmeddelande.
– Dagens ägare saknar dock möjligheter att driva anläggningen vidare i nuvarande form och omfattning. Det kommer således att bli en förändring jämfört med nuvarande situation. Under vårvintern måste det stå klart hur stora förändringar som blir aktuella, skriver Marcus Måtar på styrelsens vägnar.
Man välkomnar fortsättningsvis intressenter att höra av sig och komma med förslag angående anläggningens fortsatta drift i dess nuvarande eller förändrade form. (ns)