DELA

Ökat intresse för elektronikinsamling

2019 tar Mise över ansvaret för avfallshämtning från flerbostadshus och verksamheter. Förutom de tjänster som krävs så som avfallshämtning av brännbart, bioavfall och återvinningsmaterial så finns nu också tilläggstjänster för insamling av elektronik, batterier och ljuskällor.

– Flera verksamheter, men också flerbostadshus är intresserade av tilläggstjänster såsom insamling av elektronik, säger Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten. (hh)