DELA

Ökat finlandssvenskt tidningssamarbete

Tidningarna inom Konstsamfundetgruppen ökar samarbetet genom att bilda en gemensam administration.
Nya Åland, som delvis ägs av Konstsamfundet, står utanför samarbetet.
Tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Borgåbladet, Österbottningen och Östra Nyland grundar ett gemensamt bolag som ska sköta tidningarnas försäljning, marknadsföring, tryck och personalfrågor. Målsättningen är att effektivare utnyttja de gemensamma resurserna.
– Vi vill bli effektivare för att kunna skapa bättre produkter. Det är inte frågan om någon inbesparing, säger Henrik Johansson, som kommer att bli vd för det nya bolaget.
För läsarna kommer samarbetet inte innebära några dramatiska förändringarna. Redaktionerna kommer att fortsätta arbeta självständigt som tidigare.
Nya Åland, den sista tidningslänken i Konstsamfundetgruppen, kommer inte att beröras av samarbetet.
– Åland är en så speciell marknad att det aldrig varit aktuellt, säger vd Stefan Norrgrann.

Separata redaktioner
Vasabladet, Jakobstads Tidning och Syd-Österbotten, som ingår i den andra stora finlandssvenska mediakoncernen HSS Media, slog i höstas ihop sina redaktioner till en. Samarbetet inom Konstsamfundet håller sig tills vidare på en enbart administrativ nivå. Redaktionerna hålls uttryckligen isär. Men Henrik Johansson ser gärna också ett ökat journalistiskt samarbete mellan Konstsamfundets tidningar på sikt.
Det nya bolaget, KSF Media, kommer att börja verka från och med årsskiftet.

JENS FINNÄS