DELA

Okänd skickade tjänstepost

Någon har enligt en anmälan skickat oauktoriserad e-post.
Polisen rubricerar den inkomna anmälan som dataintrång.
E-posten ska ha skickats av en okänd person från en adress som används i tjänsteutövning i Mariehamn. (eh)