DELA

Ökad övernattning i gästhamnarna

Fler övernattade i de åländska gästhamnarna i år jämfört med 2009. Det visar färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. Både skärgårdshamnarna och gästhamnarna på fasta Åland hade en ökning med drygt två procent. I åtta hamnar ökade siffrorna medan de minskade i tolv hamnar.
Det totala antalet båtnätter uppgick i år till drygt 30.300 stycken fördelat på 30 procent i skärgårdshamnarna och 70 procent i de faståländska hamnarna.
– Finländska besökare stod för nästan 69 procent av båtnätterna, svenskar för drygt 25 procent, tyskar för närmare tre procent, norska och danska besökare för knappt 0,5 procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades, skriver Åsub i sin rapport.
Under högsäsongsmånaden juli utnyttjades knappt 56 procent av den totala kapaciteten räknat i antalet båtplatser. I varje båt uppskattades statistiskt sett finnas 3,4 personer. (mt)