DELA

Ökad makt till elverket

Mariehamns stads elverk blir ett affärsverk, stadsstyrelsen klubbade förslaget på sitt sammanträde i går.
Förändringen betyder i praktiken att elverket och dess direktion får rätt att besluta i alla operativa frågor medan stadsfullmäktige i fortsättningen bara bestämmer om de övergripande ekonomiska ramarna. Enligt staden liknar elverket nu ett bolag så långt som möjligt utan att bolagiseras.
Elverket har hittills fungerat som en kommunal förvaltning men den modellen har visat sig vara trög och problematisk då det krävs snabba och affärsmässiga beslut på elmarknaden. (tt-s)