DELA

Ökad kostnad för personal

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland steg år 2010 med 2,3 procent jämfört med år 2009 visar färsk statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå. Personalkostnaderna ökade med 2,7 procent vilket motsvarade 64,7 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten.
En ökning finns också i kostnaderna för köp av varor och tjänster, där noteras en uppgång på 1,2 procent. De övriga driftsutgifterna ökade med 2,0 procent.
Indexet används i huvudsak för att årligen justera landskapsandelarna till kommunerna. Uppgifterna mäter den årliga prisutvecklingen för utgifterna inom socialväsendet samt undervisnings- och kulturverksamheten inom kommunalekonomin. (mt)