DELA

Ökad budget för avlopp

SALTVIK . I Saltvik kommuns budget för 2017 ingår medel för att bygga ut avloppsnätet i Lagmansby-Bertby. Projektet har dock blivit betydligt dyrare än beräknat, cirka 80 %.

Kommundirektören Ewa Danielsson föreslog till kommunstyrelsen, liksom tekniska nämnden, att projektet inte genomförs. Styrelsen tänkte annorlunda och beslöt att inför fullmäktige föreslå att projektet genomförs med en ökad budget.

Styrelsen anhöll om en budgetändring, så att nettokostnaderna för projektet höjs från 111 769 euro till 200 624 euro. (fb)