DELA

Oftast äldre män som omkommer i cykelolyckor

Trafikskyddet i Finland har utrett alla trafikolyckor med dödlig utgång bland cyklister under åren 2011–2015. Under de åren dog 116 cyklister i trafiken.

I sex av tio av fallen var ett motorfordon iblandat i olyckan. Äldre män är den grupp som oftast förolyckas. Olyckor sker vanligen i korsningar eller när cyklisten ska korsa en väg. I singelolyckor är alkohol ofta med i bilden. (fb)