DELA

Oförändrade stadsskatter

Stadsdirektören Barbara Heinonens förslag om att skattesatserna i Mariehamn blir oförändrade nästa år omfattades av stadsstyrelsen vid torsdagens möte.

När det gäller fastighetsskatten och att hundskatt inte ska uppbäras blev det ingen diskussion, däremot om inkomstskatten.

Bert Häggblom (Ob) föreslog en sänkning från 17,75 till till 17,25 procent men fick inget understöd. Sara Kemmetter (S) föreslog att fullmäktige preliminärt fastställer inkomstskatten till 17,75 % och fastslår skatteprocenten senast den 15 november.

Nina Lindfors, Petri Carlsson, Erica Sjöström, Katrin Sjögren och Jan Karlsson röstade för stadsdirektörens förslag om 17,75, medan Kemmetters förslag om endast ett preliminärt beslut ytterligare stöddes av Anders Hallbäck och Bert Häggblom. (ms)