DELA

Oförändrade skatter föreslås i Eckerö

Kommunstyrelsen Eckerö föreslår att skattesatserna behålls oförändrade nästa år. Man föreslår att inkomstskatten fortsättningsvis blir 18,50 procent och att ingen fastighetsskatt uppbärs för byggnader för stadigvarande boende eller allmännyttiga samfund.
Däremot föreslår man en fastighetsskatt på 0,90 procent för andra bostadsbyggnader och en allmän fastighetsskatt på 0,70 procent. Fullmäktige tar det slutliga beslutet. (ml)