DELA

Oförändrade Mise-avgifter

Mise höjer inte sina avgifter under 2015, beslöt representanterna på förbundsstämman som klarades av snabbt i går.
Stämman beslöt också att Misehushållen ska kunna lämna trädgårdsavfall mot avgift året runt på återvinningscentralen i Ödanböle och att mottagningskampanjer ska ordnas både vår och höst.
Dessutom lovar Mise att systemet med sopmärken för avfallet ska bli enklare. (ao)