DELA

Oförändrade arvoden på Föglö

FÖGLÖ. Arvodena för förtroendevalda på Föglö bibehålls på årets nivå också 2014 beslöt kommunfullmäktige på senaste möte.
Kommunstyrelsen hade på Lis Karlssons initiativ föreslagit en höjning av arvodena med motiveringen att uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen nu tar mera tid i förberedelser för möten.
Fullmäktige var dock eniga om att bibehålla arvodena som nu är enligt följande:
Årsarvoden: fullmäktigeordförande 1.050 euro, styrelseordförande 2.000 euro, socialnämndsordförande 500 euro, byggnads och tekniska nämndens ordförande 500 euro samt bildnings-nämndens och fritids- och kultunämndens ordföranden 250 euro.
Mötesarvoden: ordförande 30 euro per bevistat sammanträde, ledamot i kommunstyrelsen  27 euro per möte, samt ledamot i övriga organ 24 euro per möte. (as)