DELA

Oförändrad skattesats i Sund

Sunds kommunfullmäktige beslutade på sitt senaste möte att inkomstskattesatsen för år 2021 bibehålls oförändrad på 19,50 procent. Fullmäktige beslöt vidare att ge kommunstyrelsen i uppdrag att spara 5 procent av kostnaderna jämfört med bokslutet för 2019, detsamma som kommunstyrelsen gett i direktiv till kommunalförbunden.