DELA

Oförändrad skatt i Vårdö nästa år

VÅRDÖ. Kommunfullmäktige i Vårdö fastställde skattesatserna för 2015 på sitt senaste möte. Inkomstskatten fastställs till 18,50 procent, samma skattesats som i år.
Även fastighetsskattesatserna blir de samma som i år, vilket innebär att den allmänna fastighetsskatten blir 0,15 procent och fastighetsskatten för annan än stadigvarande bostad blir 0,90 procent. Ingen fastighetsskatt uppbärs för stadigvarande bostäder, kraftverk, allmännyttiga byggnader och jordgrunder samt obebyggda byggnadsplatser. (ml)