DELA

Oförändrad skatt i Lumparland

LUMPARLAND. På kommunfullmäktiges möte i onsdags beslöts att de nuvarande skattenivåerna i Lumparland bibehålls även nästa år. Inkomstskatten blir fortsättningsvis 18,5 procent och vad gäller fastighetsskatten hålls den allmänna kvar på 0,3 procent, skatten för fritidsboende kvarstår på 0,9 procent och skatten för stadigvarande bostad samt allmänna samfund är även i fortsättningen 0. (ml)