DELA

Oförändrad skatt i Kumlinge 2014

KUMLINGE. Kommunfullmäktige i Kumlinge fastställde skattesatserna för 2014 på sitt senaste möte. De ändras inte alls från 2013.
Inkomstskatten i Kumlinge är fortsättningsvis 18,50 procent och den allmänna fastighetsskatten blir 0,40 procent. Av fast boende uppbärs ingen fastighetsskatt men för övriga bostadsbyggnader uppbärs en fastighetsskatt på 0,90 procent. Kumlinge uppbär heller ingen fastighetsskatt för allmännyttiga samfund och obebyggda byggplatser. (ml)