DELA

Oförändrad skatt i Jomala

JOMALA. Skattesatsen i Jomala blir också nästa år 17 procent.
Kommunfullmäktige i Jomala beslöt i tisdags att skatten skall vara oförändrad och det gäller också för fastighetsskatten. Den allmänna fastighetsskatten i kommunen är 0,50 procent. De som äger fritidsbostäder betalar 0,90 procent medan skatten är noll för fastigheter som används som stadigvarande bostäder.
Fullmäktige godkände styrelsens förslag till taxor vilket bland annat betyder att vatten, avloppsvatten och plogning inte blir dyrare nästa år.
Kommunens budget behandlades i en remissdebatt, den skall enligt planerna klubbas i början av december. (tt-s)