DELA

Oförändrad skatt föreslås i Brändö

Både inkomstskatten och fastighetsskatten bibehålls på nuvarande nivå, det föreslår kommunstyrelsen för fullmäktige.
Inkomstskattesatsen är 17 procent i Brändö och kommunen är, tillsammans med Sottunga, de enda kommunerna i landskapet som inte uppbär allmän fastighetsskatt. Och enligt styrelsens förslag ska man fortsätta som förr, vilket innebär 0 procent för stadigvarande bostäder och allmän fastighetsskatt samt 0,9 procent för andra bostäder.
”Beräknade intäkter från fastighetsskatten blir med ovannämnda förslag totalt cirka 26.000 euro under år 2009, det vill säga av annan bostad det vill säga i praktiken fritidsbostäderna.” står det i protokollet.
Fullmäktige sammanträder 13 november. (ab)