DELA

Oförändrad Jomalaskatt

JOMALA. Inkomstskattesatsen i Jomala blir också nästa år 17 procent. Det beslut kommunfullmäktige i tisdags och gick med det på samma linje som kommunstyrelsen.
Med det skatteöret räknar Jomala med att år 2012 få in cirka 11.615.000 euro av kommuninvånarnas förvärvsinkomster.
På fullmäktigemötet diskuterades också budgeten för nästa år. Vad den innehåller blir offentligt först då kommunstyrelsen har antagit förslaget vilket sannolikt sker på nästa möte i slutet av månaden. (tt-s)