DELA

Oförändrad arbetstid för Geta-närvårdare

Förslaget att låta närvårdarna på Hemgården i Geta gå ner till 80 procent av heltid permanent faller på grund av bristande intresse bland de berörda. Syftet med förändringen hade varit att underlätta för närvårdarna och minska sjukfrånvaron.

Beslutet fattades på kommunstyrelsens senaste möte. (ss)