DELA

Offentlighetslagen ska nu revideras

Den åländska offentlighetslagstiftningen har kritiserats för att vara bristfällig, bland annat i samband med att stadsfullmäktige diskuterat öppenheten i stadens bolag.

Nu ska det rättas till. Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp som fram till slutet av september ska utarbeta ett förslag till en ny eller reviderad offentlighetslagstiftning.

I gruppen sitter tjänstemännen Michaela Slotte, Pamela Baarman, Susanne Strand, Helena Blomqvist, Roy Sjöblom, Vincent Palmqvist, Sören Silverström, Ida Hellgren och Jan Tuominen. (tt-s)