DELA

Offentlig dom blev hemlig

Lagman Kristina Fagerlund på Ålands tingsrätt har meddelat lokaltidningarna och radion, som tidigare fått kopia på tingsrättsdomen i ett mål som handlade om sexuellt utnyttjande av barn, att hovrätten senare har sekretessbelagt tingsrättens dom.
– Jag vill informera massmedia om hovrättens beslut att sekretessbelägga domen, förklarar hon.
Kristina Fagerlund säger att hovrättens beslut att hemligstämpla huvudförhandlingen, handlingarna och målsägandenas identitet i 60 år framåt inte får några återverkningar på tingsrättens fortsatta handläggning av sedlighetsmål.
– Tingsrätten gör sin egen, självständiga bedömning. Hovrätten har sedan möjlighet att pröva beslutet. (ao)