DELA

Oenigt om nya P-platser vid ÅSS

Fullmäktigeledamot Stig Grönlund (Ob) är inte speciellt nöjd över det svar han har fått på motionen om nya och fler parkeringsplatser vid ÅSS i Västra hamnen. Som Nya Åland tidigare har berättat har både stadsplaneaspekter och brist på finansiering lett till att man inte bygger fler bilplatser.
Infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson (M) håller dock med Grönlund om att bristen på platser är ett problem, inte minst för de näringsidkare som finns vid segelsällskapets hamn. Jansson sade att man inom infrastruktursektorn fortsättningsvis arbetar för att hitta en lösning och nämnde parkeringsplats norr om Bastun som ett exempel.
Det uttalandet fick fart på debatten vid senaste stadsfullmäktigemöte. Rauli Lehtinen (Lib) var skarp kritisk mot att bilen spelar en så stor och betydande roll i Mariehamn att den alltid prioriteras och Igge Holmberg (S) meddelade att socialdemokraterna aldrig kommer att stöda en parkering vid Bastun.
– Det är väl trevligt som det är, de promenerande dominerar och folk går och kommer från och till sina båtar. Så ska det vara, inga döda parkeringsplatser, sade Barbro Sundback. (tt-s)