DELA

Oenighet om servicesedlar

Det finns varken ett behov att servicesedlar i Mariehamn eller tillräckligt många privata företagare som kan erbjuda den service som krävs för att ett system med sedlar skulle fungera. Det konstaterar stadens socialförvaltning som fått i uppdrag av stadsfullmäktige att utveckla ett sedelsystem för att öka valfriheten och avbelasta närståendevården.

Det svaret godkänner inte socialnämnden som, med undantag av de två socialdemokratiska ledamöterna, återremitterar ärendet för att beredas enligt fullmäktiges önskemål. (tt-s)