DELA

Obunden vill sälja skog

Är det vettigt att landskapet äger ”en massa skog” ?
Det undrade Danne Sundman (ob), som tyckte att landskapet borde avyttra åtminstone en del av sina skogsägor.
Avgående näringsministern Jörgen Strand (fs) gillade tanken, men Jan-Erik Mattsson (c) konstaterade att landskapet bara äger två procent av skogen på Åland – och 90 procent av ålänningarna äger ingen skog alls. Landskapets personal har lagt ner mycket arbete på att göra skogsområden tillgängliga för allmänheten
– Befolkningen skall kunna ägna sig åt rekreation och vandring, sade Mattsson.
– Vi har allemansrätten, svarade Danne Sundman.
Han talade också för att landskapet skall sälja mark på Svinö – ”Mariehamns Vaxholm”. Cirka 60 hektar skulle kunna planeras för egnahemsboende. Sundman räknar med att tomterna skulle locka höginkomsttagare. Nu köper unga familjer som vill bo fint mark i Jomala.
– Vi måste släppa dem till de som vågar betala. Syftet är att få duktiga skattebetalare.
Bäst vore det om någon entreprenör kopplades in i projektet. Danne Sundman varnar för att ge projektet till Mariehamn, ”för då skall tomterna lottas ut”. (pd)