DELA

(Ob) vill ha första vicetalmanspost

I dag väljer lagtinget talman och vicetalmän för ett år. Den obundna gruppens kandidat till första vicetalman är Gun-Mari Lindholm, som det senaste året suttit som andra vice.
– Det är gruppens bestämda uppfattning att första vicetalmans posten ska innehas av oppositionen och att detta borde rättas till nu när halva perioden gått, berättar Mika Nordberg i ett pressmeddelande.
Själv kommer Nordberg att ta över gruppordförandeskapet under Danne Sundmans föräldraledighet. Danne Sundman är ledig från i dag till den sista januari nästa år. Ersättaren John Hilander från Eckerö tar Sundmans plats under tiden. (ak)