DELA

Ob vill bygga ut Islandia

Bygga ut ishallen Islandia med minst en halvhall intill.

Stadsstyrelsen borde ge förvaltningen i att utreda möjligheterna för detta, föreslår Obundnas Anders Holmberg och Bert Häggblom i en motion.

Bakgrunden, enligt motionen, är att det är hård konkurrens om istiderna och att en utbyggnad även skulle möjliggöra fler turneringar med besökare bortifrån.

– På sikt bör staden även utreda möjligheter att driftsprivatisera Islandia med föreningar som är verksamma i ishallen, skriver de vidare.

I en annan motion föreslår Holmberg och Häggblom att stadens förvaltning ska undersöka ”lämpliga platser för båtbottentvätt i Östra hamnen och dess inlopp”.

– Samt föra diskussioner med företagare och entreprenörer som i dag arranderar mark- och vattenområden om intresse att etablera en båtbottentvätt finns. Detta så att Mariehamn inför sommaren 2020 kan erbjuda besökande båtturister och lokalbefolkning möjlighet att tvätta botten på sina fritidsbåtar och på så vis i ett förebyggande syfte ta ansvar för vattenkvaliten i Slemmern. (ms)