DELA
Foto: Joakim Holmström

Ob höll årsmöte – nya namn i styrelsen

Obunden samling höll årsmöte i fredags och återvalde ordförande Bert Häggblom, vice ordförande Marcus Måtar och hela den tidigare ordinarie styrelsen: Ann Carlsson, Susann Eklund, Ann Gottberg, Johan Hilander, Ted Häggblom, René Janetzko, Conny Nylund, Kerstin Renfors, Michael Sundblom, Carola Wikström-Nordberg, Gun Åkerback, Stellan Egeland, Jan-Erik Berglund. Till nya ersättare i styrelsen valdes Niclas Danielsson, Christian Wikström, Andreas Kanborg och Victor Johansson, förutom elva som återvaldes.