DELA

Nytt tunnelbrev från markägarna

Aktionsgruppen för markägarna i Lemland, som motsätter sig provborrningarna inför ett eventuellt bygge av en Föglötunnel, har lämnat ytterligare en skrivelse till landskapsregeringen.
I skrivelsen lyfter gruppen fram att de anser att ”projektet är ett felsteg för Åland och kan inte sammankopplas med den miljömedvetna samhällsutvecklingen”, men påpekar även att man förstår vikten av kommunikation och effektiva förbindelser i och till skärgården.
Gruppen vill även ha svar på ett antal frågor gällande projektet, bland gällande kostnader, miljöpåverkan, säkerhet och om man ämnar genomföra provborrningar mot markägarnas vilja. (ab)