DELA

Nytt stipendium för sjöfartsstudier

Gustaf B Thordéns stipendiestiftelse har öppnat en ny stipendiefond. Syftet är att främja sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och det förvaltar skeppsredare Gustaf B Thordéns minne.
Alla som studerar något sjöfartsrelaterat i Finland, Sverige eller på Åland kan söka stipendium ur fonden. Storleken på beloppen ligger mellan 500 till 1 000 euro.
Mer information om stiftelsen finns på hemsidan: www.gustafbthordensstipendiestiftelse.fi. (ka-f)