DELA

Nytt stadsdagis i december

I december öppnar nya daghemmet Skogskullen i Mariegård på Neptunigatan 4.

Skogskullen ska ta emot 37 barn och har tre avdelningar. En avdelning med 21 barn i åldern 3–7 år och två avdelningar med 8 barn vardera i åldern 1–3 år.

Barnen och personalen från daghemmet Flaggskeppet flyttar dit när Flaggskeppet renoveras.

Blåbäret och Blåkråkan i södra stan har under hösten gått samman till ett daghem med namn Strandbacken. Ett staket som skiljde enheterna åt har tagits bort och barnen har fått större lekytor.

Detta berättas på Mariehamns stads hemsida. (ms)