DELA

Nytt samarbete för norra Åland

Geta, Saltvik, Sund och Finström får närmare 70.000 euro i landskapsbidrag för att inrätta en gemensam byggnads- och miljöinspektion. Tanken är att kommunerna på norra Åland ska ha ett gemensamt byggnads- och miljökontor nästa år.
Orsaken till samarbetet är de ökade krav som miljö- och vattenlagstiftningen ställer på kommunerna, samt att kommunerna vill ha en effektivare organisation och höja kompetensen.