DELA

Nytt reningsverk ska utredas

Föglö kommunfullmäktige vill inte att planerna på att bygga ett nytt avloppsreningsverk slopas. Detta trots att en arbetsgrupp menar att ett nybygge skulle leda till oskäligt höga avgifter.

Byggnads- och tekniska nämnden föreslog att man istället skulle utreda möjligheten att bygga om det befintliga reningsverket, men nu kommer bägge alternativ att vara med i planeringen och olika finansieringsmöjligheter ska utredas. (fb)