DELA

Nytt räknesätt för förnyelsebar energi

Andelen förbrukad förnyelsebar elenergi från vindkraftverken på Åland i fjol var 4,5 procent. Det meddelar bolaget Allwinds vd Henrik Lindqvist som tillämpat ett nytt sätt att räkna ut andelen.

– Historiskt sett har andelen förnyelsebar elenergi på Åland beräknats på den totala andelen elenergi som de åländska vindkraftverken producerat dividerat med totala andelen förbrukad elenergi på Åland.

Nu dividerades andelen förbrukad och lokalproducerad förnyelsebar elenergi med andelen totalt förbrukad elenergi. Och med det räknesättet blev andelen förbrukad elenergi från vindkraftverken på Åland cirka 4,5 procent.

– Det betyder att de åländska vindkraftverkens produktion endast står för 4,5 procent av den lokalproducerade elenergin som stannar på Åland. Resten, cirka 15 procent, exporteras, skriver Henrik Lindqvist i ett pressmeddelande. (pd)