DELA

Nytt projekt för naturen

Landskapsregeringen vill anslå 40 000 i budgeten 2022 för att stödja arbetet mot invasiva däggdjur och fåglar. Det ska användas i form av stöd till till exempel jaktvårdsföreningar eller privatpersoner för arbete mot invasiva arter som är betydelsefullt för ett större område.

Miljöbyrån vill i en senare budget också, i samarbete med Skogsvårdsbyrån, ta fram ett program för att i högre grad involvera markägarna i att skydda känsliga biotoper på sin mark. Markägarna ska frivilligt och mot ersättning kunna skydda eller förbättras skogarnas naturvärden.

– Intentionerna är att öka den biologiska mångfalden och säkra gröna korridorer i landskapet, skriver landskapsregeringen i sin motivering till anslaget. (ck)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp