DELA

Nytt på gång vid Ålandsvägen

Ett ”hål” vid Ålandsvägen täpps snart igen. Byggnadslov har beviljats för tomten söder om hotell Esplanad, som i dag är igenvuxen av sly.
– Det blir ett egnahemshus, säger tomtägaren Christian Linde.
Bakom hotellet – eller öster om det finns också ett obebyggt område där lönnplantorna trivs. Området är en del av hotelltomten och i tiden var tanken att bygga ytterligare en hotellbyggnad på tomten.
– Men det är inte försvarbart med dagens året-runt-beläggning, säger Christian Linde.
I en insändare har området, som man kommer till om man först går över parkeringen söder om hotellet, jämförts med en soptipp. En närmare granskning visar att där bland annat ligger några staplar med gatstenar och bitar av en spånskiva.
– Det är vårt och visst kunde det tas bort men det ligger ganska långt in på tomten. Man ser det inte från gatan, säger Christian Linde.