DELA

Nytt namn i stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige har godkänt Karl-Johan Fogelström (s) som ersättare i stadsstyrelsen för Martin Nilsson, som flyttat från stan, fram till mandatperiodens slut den 31 december i år. Fogelström kommer att vara ordinarie medlem i direktionen för Trobergshemmet, ersättare för förbundsstämmorepresentant i kommunalförbundet för Ålands miljöservice, bolagsstämmorepresentant i Kraftnät Åland ab och bolagsstämmorepresentant i Ålands industrihus ab.
Karl-Johan Fogelström är pensionerad ekonom och har under många år jobbat som företags- och organisationsledare både hemma och utomlands. Han är kandidat i höstens lagtingsval. (ak)