DELA

Nytt ministerium tar över sjöfarten

Ett nytt ministerium, arbets- och näringsministeriet, inrättas i Helsingfors från årsskiftet, beslöt regeringen i går. Istället läggs handels- och industriministeriet och arbetskraftsministeriet ned.
Omläggningen berör också åländska intressen.
– Det har även förts diskussioner om att sjöfarten kunde överföras från kommunikationsministeriet till detta nya tunga ministerium, för att betona att det är fråga om en näringsgren och inte ”bara” transport. Både i Sverige och Danmark hör sjöfarten till näringsdepartementet, skriver Ålandskontoret i Helsingfors i ett pressmeddelande.
Vid de båda ministerier som läggs ner handläggs också åländska ärenden, som efter årsskiftet tas över av det nya ministeriet. (uw)