DELA

Nytt LNG-fartyg byggs i Raumo

Gränsbevakningen satsar på ett nytt högsjöbevakningsfartyg. Fartyget, som blir 96 meter långt och 17 meter brett, drivs med ett maskineri som använder både flytande naturgas, LNG, och dieselolja.
– I planeringen av fartyget har man mer än tidigare ägnat uppmärksamhet åt energieffektiviteten samt åt operering av fartyget i olika olyckssituationer, skriver gränsbevakningen i ett pressmeddelande.
Fartyget, som skall vara klart om ett år, får ett brett användningsområde från sjöräddningsuppdrag till gränsbevakande och militära uppgifter.
– Fartyget får också en avsevärt stor oljebekämpningskapacitet, vilket är av stor betydelse för den marina oljebekämpningsförmågan i Finland och i Östersjöområdet. Finlands miljöcentral har medverkat aktivt i planeringen av fartyget.
Byggstarten på STX Finland Oy:s Raumo varv var i måndags. Intresserade kan följa med bygget på adressen www.raja.fi/uvl10. (tt-s)