DELA

Nytt lagförslag ska skydda mot invasiva arter

Åland ska skyddas ytterligare mot invasiva arter tack vare ett nytt lagförslag. Förslaget bygger på en EU-förordning som listat invasiva djur- och växtarter.

Enligt utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) ska förslaget också täcka in hur övervakningen ska utföras och hur man ska kunna förhindra att arterna sprider sig. När förslaget har behandlats av lagtinget ska också en lokal lista på invasiva arter upprättas. (ck)