DELA

Nytt kyrkomöte väljs nästa år

Måndagen den 11 februari 2008 väljs Borgå stifts medlemmar i kyrkomötet för de kommande fyra åren. De åländska församlingarna har rätt att välja ett lekmannaombud.
Röstberättigade i valet av lekmannaombud är lekmannamedlemmarna i församlingarnas kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Minst tio röstberättigade medlemmar har rätt att bilda valmansförening och ställa upp kandidater för valet.
Också valet av prästerliga ombud förrättas samma dag, den 11 februari. Detta val går till på samma sätt, men då är det endast prästerna som är röstberättigade och får bilda valmansförening.
Domkapitlet har utsett en valnämnd för Åland. Ordförande är Göran Hansen, medlemmar Christina Nukala-Pengel och Erik Sundberg. Sekreterare i valnämnden är kontraktsprosten Mårten Andersson.