DELA

Nytt grepp om gammalt avtal

För över tjugo år sedan beslöt de nordiska länderna för första gången att den som kan söka till högre utbildning i sitt eget land också ska kunna göra det på lika villkor i resten av Norden. Dessutom beslöt man att Island och de tre självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland inte skulle ingå i det ersättningssystem som man kom överens om.

Sedan dess har avtalet förnyats med jämna mellanrum. Men nu vill man minska på administrationen och föreslår att reglerna ska gälla tills något annat avtalas.

Landskapsregeringen välkomnar förslaget i ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet i Helsingfors. (tt-s)