DELA

Nytt försök med Simskälalinjen

Landskapet gör ett nytt försök med att bjuda ut Simskälalinjen på Vårdö. Men denna gång är det bara driften man bjuder ut säger Björn Ekblom vid trafikavdelningen.
– Förra gången ingick det tre personal som skulle följa med. Nu flyttar vi personalen till andra uppgifter.
Förflyttningarna har gjorts upp genom förhandlingar. En del görs frivilligt och en del genom arbetsgivarens direktionsrätt.
Driften bjuds ut för tiden 1 april 2012 till 31 mars 2017. Det finns gott om tid att hitta en entreprenör.
– Det är en lång process. Det tar tid att tillverka handlingarna och entreprenörerna ska ha god till att räkna på kostnaderna.
Man räknar också med besvärstid på 2-3 veckor.
– EU-upphandlingar är komplicerade och vi vill inte stressa, säger Ekblom. (ns)